Logo brummensnieuws.nl

Herinneringsavond in Hallse Ludgeruskerk

Ruimte bieden voor herinneringen aan een dierbare overledene

De Ludgeruskerk in Hall opent zondag 24 november haar deuren voor een herinneringsavond. Alle mensen uit Hall en omgeving die een overleden dierbare willen herdenken zijn welkom.

Het herdenken van overleden dierbaren gebeurt veel op speciale dagen in verschillende kerken. Pastor Jolanda Aantjes van de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden ziet dat die ontwikkeling steeds breder wordt getrokken. Bijvoorbeeld in verpleeghuizen en bij uitvaartorganisaties, waar families bij elkaar komen om mensen te herdenken die het afgelopen jaar overleden zijn.

In haar gedachten was de pastor al langere tijd bezig met de vraag; Hoe kun je een herinneringsbijeenkomst organiseren voor Hall, voor het dorp zelf. Een moment van herinneringen aan mensen die voortleven in de gedachten van Hallenaren en mensen uit de omgeving" We merken in de samenleving dat steeds minder mensen behoren bij een (kerk)gemeenschap, waar het herinneren veelal gebeurt. Maar de behoefte aan herdenken wordt sterker. Je ziet dat in Tv-programma's en tijdens vakanties of een stadsbezoek; een kerk binnen lopen, een kaarsje aansteken en even een moment stil staan bij de gedachte aan iemand. Mensen hechten daarbij aan rituelen. Herdenken heeft niet specifiek met religie te maken maar een kerkgebouw roept dat wel op. Daarom is de Ludgeruskerk er met haar eeuwenoude traditie bij uitstek geschikt voor."

November is binnen de Katholieke- en Protestantse kerk de herdenkingsmaand. "Maar deze zondagavond heeft geen religieuze achtergrond, het is vrij voor iedereen die ruimte wil geven aan een herinnering. Dat kan van kort geleden zijn maar ook van veel langer, voor herinneren en rouwen staat geen tijd. Ruimte geven aan herinneringen, ook wanneer het gaat om iemand die je niet na aan het hart lag, kan je toch meer in balans brengen met die persoon"

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Hall Gastvrij. Zij zullen zorgdragen voor de bloemen en een sfeervolle aankleding van het kerkgebouw. Die samenwerking is gezocht "omdat de herinneringsbijeenkomst van Hall is, we doen het met elkaar, samen bieden we die ruimte."

De kerk is open van 18.30 tot 20.00u. Tijdens de inloop bent u vrij om te komen en te gaan wanneer u dat wilt. Het inhoudelijke programma is van 19.00 tot 19.30u. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken en de naam op te schrijven van degene die u herinnert. Er is koffie/thee en de muzikale omlijsting van een cellist en pianist. Een ieder, ook uit de naaste omgeving, is van harte welkom.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: