Logo brummensnieuws.nl
Jolanda Pierik
Jolanda Pierik

Jolanda Pierik keert niet terug als wethouder

GEMEENTE BRUMMEN - Eerst was er het ontslag van het voltallige college en een paar dagen later de mededeling van Jolanda Pierik (CDA) dat ze niet terug zou keren in het nieuwe college. "Het was een mooi moment om een nieuw college een nieuwe start te laten maken," aldus de demissionair wethouder, die van de gelegenheid gebruik maakt om "verder te kijken naar hoe en waar ik mijn idealen het best kan verwezenlijken."

Jolanda Pierik werd begin 2017 benaderd door de Brummense CDA-fractie om de veel te vroeg overleden Koos Paauw te vervangen. Eind 2015, eveneens nadat de begroting was vastgesteld, had ze, ook onverwacht, in Heerde als wethouder ontslag genomen omdat "ze geen balans kon vinden tussen ambitie en tempo."

Diezelfde woorden komen nu ook voor in het persbericht dat het CDA na haar besluit heeft verspreid. "Ik zou graag meer willen betekenen in het sociaal domein op regionaal of landelijk niveau. Daarbij wil ik me richten op minder bureaucratie en versnippering, waar veel van onze inwoners last van hebben. Mijn tempo en ambitie liggen wat dat betreft niet meer helemaal in lijn met wat in de gemeente Brummen mogelijk is. Ik denk dat ik op regionaal of landelijk niveau meer op dit gebied kan bereiken."

Als we haar deze week op haar kantoor in Brummen spreken komen woorden als "politieke slangenkuil" en "achter mijn rug regelen" niet voor. Ze zegt met veel plezier terug te kijken om wat in Brummen is bereikt. "We hebben hier in Brummen geprobeerd de zaken in het sociaal domein voor de burgers zo eenvoudig mogelijk te regelen. Zo min mogelijk loketten zodat de burger op één plek zijn situatie kan uitleggen en hij niet bij andere disciplines steeds hetzelfde verhaal moet vertellen."

Natuurlijk is het sociale domein waartoe onder andere WMO, Jeugdzorg en werk en inkomen voor een kleine gemeente als Brummen zeer omvangrijk. Tijdens de vakantieperiodes en bij ziekte kom je wel eens mensen tekort. Maar die kleinschaligheid heeft als belangrijk voordeel dat de lijnen zeer kort zijn.

Het CDA prijst Jolanda Pierik "omdat het haar is gelukt om geen grote overschrijdingen te realiseren in het sociaal domein en de taken uit te voeren binnen het beperkte budget dat het rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld."

Zelf nuanceert ze die lof enigszins. "We denken inderdaad dat we het zo hebben georganiseerd dat grote budgetoverschrijdingen in WMO en Jeugdzorg Brummen bespaart blijven, maar verrassingen kunnen in dit dossier snel voorkomen."

Jolanda Pierik blijft haar werkzaamheden uitvoeren totdat eind deze maand een nieuw college aantreedt.

Meer berichten
 


Week 48

SAMENVATTINGDe oplossing voor week 45: