Logo brummensnieuws.nl

Dankdag in de Ludgeruskerk

HALL - Op 10 november wordt in de Ludgeruskerk in Hall de jaarlijkse dankdienst voor gewas en arbeid gevierd. Het betreft danken voor de opbrengst van de oogst en voor de inzet van al het verrichte werk. Aanvang 10.00 uur, voorganger is pastor Jolanda Aantjes.

Aan de kerkgangers wordt gevraagd om wat fruit mee te nemen. Daar worden dan fruitbakjes van gemaakt en deze worden rondgebracht bij de ouderen in Hall. U bent van harte welkom!

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: