Logo brummensnieuws.nl

Actie hongerpot

BRUMMEN - In het 3e kwartaal is tot 28 september bijeengebracht voor onze projecten in India en Tanzania: giften op rekening NL 63 ABNA 0532 5110 93, t.n.v. Actie Hongerpot Brummen: € 5740,59 Allen hartelijk dank! Er is een verzoek binnengekomen voor de kosten van de opleiding van een weesmeisje in India tot verpleegkundige. Misschien zijn er meerderen die speciaal voor dit doel wat extra's willen geven. Het komt neer op 500 euro per jaar.

Zr. Anna Brigitta (Tanzania): "Eerst weer heel veel dank voor het geld dat we mochten ontvangen voor onze melaatsen en aidspatiënten. Ja, de situatie is en blijft nog altijd zorgelijk. Onze nieuwe directeur, een jonge vrouw, krijgt soms opdrachten van hogerhand die onmenselijk zijn. Nu zouden alle melaatsen die familie hebben, bij hun familie verzorgd moeten worden. Het is namelijk de bedoeling dat het aantal centra in het hele land tot acht wordt teruggebracht - en dan krijgt Bukumbi patiënten van andere plaatsen. Mijn Congregatie wil dat ik naar Holland terugkeer. Wie gaat er dan door met water en extra voeding voor deze mensen? Ik zou zo dankbaar zijn als er een nieuwe zuster mag komen. Allemaal weer heel veel groeten en mijn grote dank aan jullie allemaal. Mag de Heer jullie zijn zegen geven."

Meer van Zr. Anna Brigitta kunt u lezen op website, www.hongerpot.nl.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: