Logo brummensnieuws.nl

Informatieavond "Eén tegen eenzaamheid"

EERBEEK -  - De Maatschappelijke Advies Raad Brummen (MAR) organiseert in de landelijke Week tegen Eenzaamheid een informatieavond op 8 oktober met als thema's:

  • Wat doet de MAR?
  • Eén tegen eenzaamheid

De MAR is een adviesraad op het gebied van het sociaal domein voor het College van B&W van de Gemeente Brummen. De MAR stelt zich ten doel de belangen te vertegenwoordigen van alle inwoners van de Gemeente Brummen, die op de een of andere manier aangewezen zijn op (jeugd)zorg en/of welzijn, een beperking of een handicap hebben, een uitkering ontvangen en/of gebruik maken van het minimabeleid van de gemeente. Daartoe verstrekt de MAR gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur over het voorgenomen en gevoerde beleid binnen het sociaal domein, d.w.z. over de uitwerking van beleid volgens de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet (waaronder het minimabeleid).

Om informatie te verstrekken aan de inwoners van de Gemeente Brummen over de MAR wordt ieder jaar een bijeenkomst georganiseerd om uitleg te geven over de werkzaamheden van de MAR en om inwoners ruimte te bieden ervaringen te delen betreffende het beleid in het sociaal domein.

Daarnaast wordt op deze avond aandacht besteed aan een speciaal thema. Dit jaar is ervoor gekozen om het thema aan te laten sluiten bij de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober.

Voor deze informatieavond is als spreker uitgenodigd de heer Hugo van den Beld, die landelijke bekendheid geniet als initiatiefnemer voor de aanpak van eenzaamheid en expert in eenzaamheidsbestrijding. In de inleiding "de vele gezichten van eenzaamheid" ontdekt men dat eenzaamheid bij veel mensen voorkomt: van jong tot oud en van praktisch tot theoretisch geschoold. Men leert wat eenzaamheid is, hoeveel mensen het raakt en wat eraan te doen is, ook in de Gemeente Brummen.

Na de inleiding van Hugo van den Beld zal over het thema worden gediscussieerd in groepjes.

Deze informatieavond wordt gehouden op 8 oktober vanaf 19.30 uur in De Beekwal, Derickskamp 27 te Eerbeek.                      

Welkom vanaf 19.00 tot 19.30 uur en de avond duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

De avond staat open voor alle inwoners van de Gemeente Brummen. Mocht vervoer een probleem vormen dan kan men contact opnemen via tel. 06-24267943 of mailen naar info@margemeentebrummen.nl.

Nadere informatie is te vinden op www.margemeentebrummen.nl.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 41:

ZELDZAAMHEIDDe oplossing voor week 36: