Logo brummensnieuws.nl

Stikstofprobleem zet twintig projecten tijdelijk stil

BRUMMEN - In de gemeente Brummen liggen ongeveer twintig (bouw)projecten tijdelijk stil als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Dat programma heeft onder meer ten doel minder stikstof uitstoot te bereiken in de nabijheid van gevoelige Natura 2000 gebieden. Landgoederen Brummen (Leusveld, Landgoed Voorstonden en de Empesche en Tondensche Heide) is één van die gebieden.

Bij het verlenen toestemming voor activiteiten bijvoorbeeld in de landbouw, woningbouw, wegenbouw of de industrie waar stikstof bij vrij komt hield PAS alvast rekening met toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden. Activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden mochten daarom uitgevoerd worden omdat er in de toekomst compensatie te verwachten zou zijn. Maar de Raad van State heeft daar nu een streep door gehaald.

Volgens gemeentewoordvoerder Remco van Straaten valt de situatie in Brummen in zekere zin mee: ´"Er zijn in het land gevallen bekend van projecten waarvoor het vergunningentraject al was afgerond, soms de uitvoering was begonnen, maar die door de uitspraak van de Raad van State zijn stilgelegd. Dat soortprojecten zijn er in Brummen gelukkig niet."

Zo is in Roermond een project van ruim 400 woningen stilgelegd en vormt de uitspraak ook een belemmering voor de uitbreiding van Lelystad Airport

Volgens van Straaten heeft de uitspraak wel gevolgen voor ongeveer 20 Brummense initiatieven die zich allemaal nog in een voorfase bevinden wat betreft een ruimtelijke procedure. Daar is nog geen vergunning voor afgegeven, er is nog geen bestemming voor veranderd. Die lopen mogelijk wel vertraging op. Van Straaten: "De initiatiefnemers zijn op dit moment aan zet om bijvoorbeeld te onderbouwen hoe zij de stikstof van hun project gaan compenseren of om aan te tonen dat er sprake is van een stikstofvermindering ten opzichte van de oude situatie. Omdat de uitspraak van de Raad van State nog vers is,  is iedereen, waaronder ook wijzelf, nog druk aan het onderzoeken hoe hier mee om te gaan. Verwachting is dat het rijk dit najaar ook gaat komen met mogelijke kortetermijnoplossingen."

Om welke projecten het gaat in Brummen wil Van Straaten niet zeggen: "Omdat deze zich nog in een voorfase bevinden doen wij er op dit moment geen uitspraak over. Dit is aan de initiatiefnemers zelf."

Meer berichten
 


Week 6

In week 6 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 36: