Logo brummensnieuws.nl

Actie Hongerpot

Voor voedingsprojecten in India en Tanzania werd in het 2de kwartaal van 2019 bijeengebracht €4580,03. Dank aan ieder die gaf en/of meewerkte!

Opbrengst hongerpotjes augustus: €929,- (Tolzicht €35,12)

Dit jaar zijn er sinds mei op verschillende plekken in India langdurige hittegolven geweest. Begin juni was India de heetste plek op aarde, toen in de stad Churu in het noorden 50,6 graden Celsius werd gemeten. Na alle berichten over extreme temperaturen en droogte was Hongerpot erg benieuwd naar de toestand in Vijaygiri, Baremarcha en Jamkuda. George Kerketta berichtte op 26 juni, dat het ook daar een erg hete en droge periode was.

'Gelukkig is er voldoende water op de scholen en hostels.  We hadden veel meer kinderen kunnen toelaten, maar er is gewoonweg niet genoeg ruimte en geld. Het aantal schoolkinderen is toegenomen, maar de kinderen die thuis wonen (de 'dagleerlingen') krijgen geen middageten op school en hebben dan honger, mn op de school in Jamkuda. Door de slechte weersomstandigheden zijn de voedselprijzen gestegen, waardoor het lastig is alle hostelkinderen goed te eten te geven.

Naar aanleiding van dit bericht is aan George Kerketta gevraagd om in deze moeilijke periode tijdelijk ook de schoolkinderen die thuis wonen (de 'dagleerlingen') in Jamkuda, een maaltijd op school te geven. Want kinderen die honger lijden kunnen de lessen niet volgen en missen zo de kans op een beter bestaan. Er wordt voor dit doel extra geld overgemaakt. Voor meer informatie www.hongerpot.nl

Meer berichten
 


Week 13

In week 13 zat er geen puzzel in de krant.De oplossing voor week 9: