Logo brummensnieuws.nl

Dag van IJssel

REGIO - Op zaterdag 28 september zal de eerste Dag van de IJssel plaatsvinden. Voor veel bewoners en organisaties uit de omgeving én voor bezoekers aan de regio is de IJssel heel belangrijk. Mensen voelen zich met de rivier verbonden en worden door de IJssel ook weer verbonden met de hele IJsselvallei. Het ligt dan ook voor de hand om de IJssel met een eigen Dag te eren. De Dag van de IJssel is nadrukkelijk een combinatie van aandacht voor landschap, natuur, cultuur, erfgoed, milieu en de mensen. We verbinden initiatieven van bewoners, culturele makers, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten van Arnhem tot Kampen tot één groot festival van één dag. De Dag van de IJssel vindt plaats op zaterdag 28 september.

De initiatiefnemers van de Dag van de IJssel, IJsselbiënnale, Staatsbosbeheer en andere organisaties, pleiten voor een duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische, ecologische en waterstaatkundige waarden van de IJsselvallei, gecombineerd met een versterking van het aanbod en de recreatieve en toeristische structuur voor bewoners en bezoekers.

De Mooiste rivier

Afgelopen week is er door minister Schouten een extra impuls gegeven aan de promotie en ontwikkeling van de Nationale Parken in Nederland. In de voorgestelde standaard voor Nationale Parken gaat het vooral om het versterken van de identiteit van het gebied en de beleefbaarheid. Hoewel de IJssel nu geen Nationaal Park is, zou de IJssel met zijn IJsselvallei goed passen in het nieuwe beleid van minister Carola Schouten. Tijdens de Dag van de IJssel laten vele organisaties die vele aspecten van de IJssel en IJsselvallei zien.

De IJsselvallei is een prachtige streek met een herkenbaar karakter. Een snoer van historische Hanzesteden, karaktervolle dorpen in een afwisselend landschap met uitgestrekte uiterwaarden, natuurgebieden, bossen, landerijen en landgoederen, spannend erfgoed vol verhalen. Gelegen in twee schitterende provincies die zich uitstrekken tot de Duitse grens met als rode draad de mooiste rivier van ons land die door het gebied stroomt: De IJssel.

Doe mee en meld je aan

Dag van de IJssel wordt een dag vol aandacht voor cultuur, erfgoed, landschap, natuur, milieu én de mensen. Een dag met verschillende activiteiten op allerlei terreinen dus. Iedereen kan aanhaken: het idee is dat bewoners, culturele- en natuurorganisaties, culturele makers en bedrijven zelf langs de gehele IJssel een IJssel gerelateerde feestelijke/inhoudelijke activiteit organiseren, gelinkt aan de rivier. De verwachting is dat er vele initiatieven van Arnhem tot en met de IJsseldelta bij Kampen worden ondernomen. Daarnaast is er sprake van enkele gemeenschappelijke, IJssel-brede activiteiten die ten goede komen aan de IJssel zelf.

Komt u ook? Zet de Dag van de IJssel alvast in de agenda: zaterdag 28 september. Meer informatie is te vinden op www.beleefdeijssel.nl. Activiteiten kunnen aangemeld worden via info@beleefdeijssel.nl.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: