Logo brummensnieuws.nl

Succes Middelste Molen zorgt ook voor probleem

Foto: Molendatabase Loenen.
Foto: Molendatabase Loenen.

LOENEN - Papiermuseum en -fabriek De Middelste Molen is een groeiend succes. Meer bezoekers, meer omzet, meer bekendheid. En dat is goed voor het behoud. Want de molen draaiende houden kost nu eenmaal ook geld. Maar die groei heeft ook een keerzijde. Langzamerhand komt het werkend museum handen tekort, ondanks het feit dat wekelijks tientallen mensen energie steken in het rondleiden van bezoekers, tuinonderhoud en het draaien van de fabriek.

Gert van Harten, lid van de stuurgroep die de dagelijkse aansturing bij de Middelste Molen verzorgt: "Twee jaar geleden hebben we een nieuw zeer fraai bezoekerscentrum kunnen openen. Dat maakt van de Middelste Molen een volwaardig museum. Mensen kunnen er een kopje koffie drinken, spullen uit de papiergeschiedenis bekijken, terwijl ze wachten op een rondleiding in de fabriek. Er worden cursussen gegeven en recent is ook een buitenterras gereedgekomen. Binnenkort realiseren we een waterspeeltuintje. Alles ziet er geweldig uit. De bezoekersaantallen groeien gestaag. Dat is natuurlijk heel fijn, maar we moeten het ook aankunnen met de mensen die we hebben. Als meer organisaties die met onbezoldigde krachten werken, hebben we steeds meer moeite om nieuwe vrijwilligers te vinden. Een aantal jaren geleden was dat niet zo moeilijk. Veel van onze mensen hebben een achtergrond in de papierindustrie. Vroeger ging je daar rond je zestigste met de VUT. Dan was je toch eerder geneigd als vrijwilliger hier te komen meedraaien dan wanneer je pas met je 67ste met pensioen gaat."

Van Harten zegt dat het vrijwilligerswerk bij het papiermuseum gevarieerd is. "We verzorgen rondleidingen in de fabriek. We kunnen echt nog mensen gebruiken die het leuk vinden om gasten te vertellen over de fabriek, de rol van water in de papiergeschiedenis van deze regio, het proces van papier maken. Je hoeft echt geen achtergrond in de papierindustrie te hebben. Als je een aantal keren meeloopt met een rondleiding en enigszins inleest in de achtergrond van de papierindustrie ben je al een heel eind. Maar goed: er zijn meer taken: gasten ontvangen, het buffet verzorgen, de fabriek draaiende houden, onderhoud aan de tuin. Er is altijd wel wat te doen."

De papierfabriek aan de Loenense Molenbeek produceert al sinds 1622 papier. Het is de enige papierfabriek in Nederland die nog in oude staat bewaard is gebleven. Op 14 en 15 september is het museum het podium van een internationaal Papier Evenement. Internationale papierkunstenaars vertonen dan hun werk. Dit is gelijktijdig met de open monumenten dagen, dus de toegang is vrij.  

Meer berichten
 


De oplossing voor week 49:

DEMONSTRATIEDe oplossing voor week 36: