Logo brummensnieuws.nl

Start crowdfunding voor inwoners gemeente Brummen

EERBEEK - Inwoners van de gemeente Brummen kunnen nu investeren in Zonnepark Eerbeek. Lokale energiecoöperatie BrummenEnergie ontwikkelt dit zonnepark op de voormalige stortplaats van de papierfabrieken aan de Doonweg. Het rendement bedraagt 4,5% per jaar.

Eind 2020 start naar verwachting de bouw en installatie van de ruim 15.500 zonnepanelen op de voormalige stortplaats. Zo krijgt deze plek een nieuwe functie en produceert BrummenEnergie stroom in onze eigen gemeente. Dat geeft inwoners uit de gemeente Brummen de kans om 100% duurzame stroom af te nemen uit de eigen regio.

Aanmelden

Iedere inwoner van de gemeente Brummen kan mee-investeren. Dat kan al vanaf € 250,-- (tot maximaal € 5.000,--). Er zijn geen kosten aan verbonden en het risico is laag: de omgevingsvergunning is onherroepelijk afgegeven door de Provincie Gelderland, de SDE-subsidie is toegekend en de netwerkcapaciteit is geregeld. Inschrijven en meer informatie is te vinden op www.brummenenergie.nl/investeren.

BrummenEnergie

BrummenEnergie is een energiecoöperatie die zelf in haar eigen regio stroom op wil wekken en leveren: energie dichtbij. BrummenEnergie gelooft in eigen kracht. Zo worden we minder afhankelijk van grote energiebedrijven, met aandeelhouders die veelal uit het buitenland komen. BrummenEnergie heeft geen winstoogmerk: de winst die gemaakt wordt steekt de coöperatie in lokale projecten die de Brummense gemeenschap ten goede komen.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: