Logo brummensnieuws.nl

INGEZONDEN - Wat is wijsheid?

INGEZONDEN - Afgelopen weken werden we weer geconfronteerd met verschillende stukjes over politiek Brummen. De heer Bruno de Vries roert in de pot en waarom? Om het aanzien van de politiek naar beneden te halen? Want wat wil meneer De Vries bereiken met zijn stukjes? Zijn eigen gelijk halen, zichzelf horen spreken, zichzelf belangrijk voelen. Wie zit daarop te wachten? Want, meneer de Vries, u bent het die de politiek in een vervelend daglicht zet. U bent het die constant achterom kijkt en oude koeien uit de sloot haalt. U bent het die een persoonlijke mening ventileert over fracties, over raadsleden, over mensen. Is dat wijs vraag ik me af en is het wijs om daar op te reageren? Tja, wat is wijsheid. Normaliter is reageren op de stukjes van de heer De Vries niet wijs en denk je 'ach laat die oude man'. Maar het wordt nu wel vervelend en hij beschadigt mensen. En dan zeg ik: klits klets klanderen, richt u op uzelf en niet op anderen. De aanleiding was het opstappen van mevrouw Wartena. Ook zij heeft daarover de krant geïnformeerd. Wat daarbij opviel is dat iedereen de schuld kreeg behalve zijzelf. Het lag aan, zoals zij het noemt, raadshoppers, de raad en eigenlijk aan iedereen. Dat zij niet goed functioneerde als wethouder werd geheel buiten beeld gehouden. En mevrouw Wartena vergat een heel belangrijk ding. Zij had haar wethouderschap te danken aan een partij die is opgericht door de door haar benoemde, zogenaamde 'raadshoppers'. Dat was geen wijze uitspraak van haar. Maar wat is wijsheid?.....

Dhr. W. Oel
Brummen

Meer berichten
 


Week 31

In week 31 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: