Logo brummensnieuws.nl

Cultuuronderwijs voor alle leerlingen basisschool

BRUMMEN - Met ingang van volgend schooljaar krijgen alle leerlingen van de basisschool minstens twee uur cultuuronderwijs per week. Sommige scholen komen daar nu al aan, diverse echter niet. Een en ander is vastgelegd in een convenant, waaronder burgemeester Alex van Hedel, alle schoolbesturen in de gemeente en Stichting Welzijn Brummen gisteren hun handtekening zetten. Het onderwijs is bedoeld om sluimerende culturele talenten wakker te maken door de kinderen in contact te brengen met de diverse cultuurvormen. Dat kan zowel muziek zijn of bijvoorbeeld theater of beeldende kunst.

Het convenant is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep, waaraan namens de gemeente de recent teruggetreden wethouder Margriet Wartena een belangrijke bijdrage leverde. Zij was daarom ook aanwezig en sprak de kinderen op uitnodiging van Van Hedel kort toe. Een warm applaus was haar deel vanaf de publieke tribune waarop een groot aantal betrokkenen zat. Van Hedel reikte haar het eerste exemplaar van een nieuwe uitgave van de cultuurfolder uit. Daarin wordt het culturele leven in Brummen voor het voetlicht gebracht. Het voorwoord in de folder is nog van de hand van oud-wethouder Wartena. Inmiddels is wethouder Peter-Paul Steinweg verantwoordelijk voor de portefeuille cultuur.

Leerlingen van groep 7 van de Oecumenische Basisschool waren uitgenodigd om het geheel muzikaal te omlijsten. Ze brachten het lied 'De wereld is een toverbal' en begeleidden hun zang met een breed scala aan instrumenten En ze deden het met verve. Door de muzikale kwaliteiten van deze groep is ze uitverkoren tot de beste schoolklas van de provincie Gelderland. En dat betekent dat de leerlingen aan het eind van dit jaar mogen optreden voor koningin Maxima. Dit als onderdeel van het project "Meer Muziek in de Klas".

Burgemeester Van Hedel, die zelf in vroegere jaren ook blokfluit, klarinet en trompet speelde én theater speelde en zong, zag daarin wel een kans liggen. "Doe jullie haar de groeten van mij. Dat is gemakkelijk. Ik heb dezelfde voornaam als haar man: Alex. Dus zeg maar gewoon: "U krijgt de groeten van Alex uit Brummen". Dan weet ze het wel.

Dorpsdichter EVA (Elly van Agtmaal) droeg een speciaal voor dit onderwerp geschreven gedicht voor. Dat is te lezen op de website www.brummencultuur.nl.

Aan het cultuuronderwijs draagt de gemeente Brummen circa 51.000 euro bij. De scholen 7,50 euro per leerling; in totaal ongeveer 11.500 euro. Zowel provincie als rijk subsidiëren dit programma dat loopt tot en met 2020.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 49:

DEMONSTRATIEDe oplossing voor week 36: