Logo brummensnieuws.nl

Ingezonden - Juiste voorspelling in politiek Brummen

EERBEEK - Op 12 april schreef ik in deze krant dat bij mij de vrees bestond voor verdere politieke reuring in 2019. Dit na de rellen die in 2018 plaatsvonden. Mijn voorspelling is volledig bewaarheid. Het gelijk aan mijn kant doet mij verdriet. Met het afreden van wethouder Margriet Wartena van Lokaal Belang (LB) is Brummen politiek gezien wéér op achterstand gezet. Volgens Wartena werden er spelletjes gespeeld en stond er een prijs op haar hoofd. Zij zegt dat Democratisch Brummen (DB), naast andere oppositiepartijen, hier een grote hand in zou hebben. De DB-fractieleider (eerder VVD'er en LB'er!) werpt dit verre van zich. Zeker is wél dat DB zich vorig jaar heeft afgescheiden van LB vanwege interne strubbelingen over het wethouderschap. Er is daar intern veel gebeurd met het gevolg dat er weer (met gestolen partijstemmen?) een partij bijkwam. Een vooraanstaand politicus zei mij toen dat er een aantal mensen een schop onder hun … moesten krijgen. "Zo te kijk staan voor de gehele gemeenschap is betreurenswaardig", zei hij. Ex-wethouder Margriet Wartena noemt ze 'raadshoppers'. Een juiste bewoording?  DB'er Mame Douma zal het daarmee natuurlijk niet eens zijn. Wat mij betreft mag men het ook 'pluchevangers' noemen. Eigen belang en politiek gezien zeer ongeloofwaardig! Ik heb eerder gezegd: "Klits klets klander, van de ene partij naar de ander".  Een vriend zei mij: "Hoe gek het ook klinkt, maar overal vind je mensen (meelopers!) voor. Ook in de politiek heb je dat. En dat is jammer". Verder werd ik nog gewezen op een bericht van een DB-raadslid op Facebook. De letterlijke tekst luidde: "Dat is niet leuk Sonja. En dit onaangekondigd? Geen waarschuwing vooraf en nu ineens toeslaan? Een beetje flauw!" Het ging hier om handhaving in de parkeerproblematiek in het centrum van Eerbeek. Een raadslid behoort zich niet zo te uiten op sociale media. Wij hebben met elkaar DEMOCRATISCH afgesproken dat handhaving dé weg was om aan het foutparkeren een eind te maken. Ik vrees dat dit alles nog niet het einde betekent van de politieke intriges in de periode 2018 - 20 ..? Harry Truman zei ooit: "Zij die geschiedenis lezen maar niet begrijpen, zijn gedoemd het te herhalen". Ik houd het bij de eerstkomende verkiezingen maar op partijen, die in het verleden hun bestaansrecht in onze mooie gemeente hebben bewezen.

 Bruno de Vries, Eerbeek.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: