Logo brummensnieuws.nl

Eikenprocessierups: een jeukerige kwestie

BRUMMEN – Het seizoen van de eikenprocessierups is bijna ten einde, de larven verpoppen zich en de vlindertjes gaan binnenkort vliegen. Echter de achterblijvende huidjes van de rupsen laten nog haartjes los. Vele ecologen laten zich uit over de maatregelen die het probleem van de rondzwevende netelhaartjes moeten gaan voorkomen in de toekomst. Deze keer was te toename en verspreiding groot door warme en droge omstandigheden vorig jaar.

Dit jaar werd op sommige plaatsen een verdriedubbeling van het aantal nesten van de rups waargenomen. Vorig jaar was er ook al een toename en mogelijk door de droogte en warmte waren de vlinders gedwongen om zich verder te verspreiden, ook naar de bossen waar het koeler en vochtiger was. De toeschrijving dat de klimaatverandering oorzaak is blijkt niet geheel waar te zijn. De eikenprocessierups komt al veel langer, met af en toe uitbraken, voor in Nederland. Eind 19e eeuw was er ook al een uitbraak in een beperkt deel van ons land, bij Nijmegen. In die tijd en later nog op veel grotere schaal veranderde het landschap. Aanleg van eenvormige lanen en bossen ontwikkelde zich in rap tempo. Tegenwoordig is ons hele landschap op de schop geweest en nog steeds zijn er vele ontwikkelingen gaande. De deskundigen zien in de bestrijding met middelen en verwijdering van de nesten geen definitieve oplossing. De leefomgeving van de mens is een zeer gunstige omstandigheid voor de vlindersoort geworden met weinig vijanden. Niet alleen voor vogels en vleermuizen is dit dier een overlevingsbron maar ook roofwantsen, sluipwespen, andere insecten, enzovoort hebben er baat bij. Volgens de ecologen is een goedwerkend ecologisch systeem van levensbelang voor alles en dus ook voor het tegengaan van dit soort explosies van soorten. Dat systeem is door onze manier van beheer (stenen tuinen, eenzijdige landbouw, een "nette" omgeving) aangetast. Om het probleem daadwerkelijk aan te pakken moeten al deze soorten geholpen worden met een andere inrichting. De overlast die er nu is, de jeuk , schijnt vrij makkelijk te kunnen worden opgelost door de jeukplekken warm te maken. Of met heet water spoelen, of met een warme föhn te bewerken. Als u andere middelen wilt gebruiken worden er genoeg adviezen gegeven, maar die zijn allemaal kostbaarder.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: