Logo brummensnieuws.nl

Wachtgeldregeling dure grap voor Brummen

BRUMMEN - Dit jaar moet de gemeente Brummen minstens 90.000 euro betalen voor wachtgeldregelingen met (oud) bestuurders. Als vertrekkend wethouder Wartena ook aanspraak maakt op deze regeling komt daar dit jaar nog eens ruim 30.000 euro bij. Vorig jaar betaalde de gemeente 118.496 euro aan wachtgeld.

Een overzicht met bedragen over de periode 2014 t/m 2018 heeft de gemeente Brummen aan het televisieprogramma 1Vandaag verstrekt. Over die periode gold voor vijf oud-bestuurders een vorm van wachtgeldregeling. Wie van de regeling gebruik maken, wil Brummen niet zeggen. Op basis van andere bronnen maakten tussen 2014 en 2018 de volgende oud-wethouders van de regeling gebruik: Ria Aartsen (CDA), Frans Bruning (IPV) en Loeke van Wensveen (IPV). Ook twee leden van het huidige college, de wethouders Jolanda Pierik en Eef van Ooijen, krijgen, als aanvulling op hun salaris, wachtgeld. In het vorige college hadden ze een volledige baan en het nieuwe college telt vier wethouders, maar ze werken "parttime" en vervullen zo samen drie fulltimebanen. Dat stapje terug van het tweetal wordt deels vergoed via de wachtgeldregeling.

Wethouder Pierik is korter dan twee jaar in dienst van de gemeente en heeft recht op twee jaar wachtgeld (van 1-6-2018 tot 31-5-2020). De heer Van Ooijen is langer dan twee jaar wethouder en heeft daarom recht op twee jaar en twee maanden (van 1-6-2018 tot 31-7-2021).

Bij de benoeming van de wethouders in mei 2018 lieten de coalitiepartners de raad geruststellend weten, dat de vier wethouders elk qua tijdsbesteding voor 75% aan de slag zouden gaan. "Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. In de begroting wordt uitgegaan van de bestaande situatie van in totaal 3 fte." aldus de vier coalitiepartijen in het raadsvoorstel. Over het feit dat twee wethouders, overigens volledig rechtmatig, een door de gemeente Brummen te betalen aanvullende salarisuitkering zouden krijgen, werd met geen woord gerept.

De Brummense gemeenteraad is al lang bezig om de kosten van het college omlaag te krijgen. In 2013 besloot de raad om te bezuinigen en de wethouder formatie terug te brengen van 2,75 fte naar 2,25 fte. Bij de onderhandelingen na de verkiezingen van 2014 werd die bezuiniging losgelaten. Lokaal Belang, PvdA en CDA leverden allen een fulltime wethouder. Die drie voltijdsbanen werden met de vorming van het college na de verkiezingen van 2018 door de vier partimers Peter-Paul Steinweg (VVD), Margriet Wartena (Lokaal Belang), Eef van Ooijen (PvdA) en Jolanda Pierik (CDA) vervuld.

In de raadsvergadering van 25 juni stapte wethouder Wartena op. Of zij gebruik maakt van de wachtgeldregeling is niet bekend.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: