Logo brummensnieuws.nl
Zwaluw op casco kunstnest
Zwaluw op casco kunstnest

Oelewappers beschermen huiszwaluw met plank en kunstnest

Zwaluw op casco kunstnest
Zwaluw op casco kunstnest

Cortenoever – Uilenwerkgroep 'De Oelewappers' uit Zutphen werd door een Cortenoeverse veehouder om hulp gevraagd voor zijn huiszwaluwen. De zwaluwen hadden hun nestjes op een ongelukkige plek gebouwd. De Oelewappers bedachten een oplossing die zijn nut bewezen heeft. Met planken en kunstnesten is de toekomst voor de zwaluwen geregeld.

Coen Jansen is in Brummen geen onbekende. Hij dreef in de Gravenstraat de groente- en fruitwinkel. Na bedrijfsoverdracht aan zijn zoon Bas stortte Jansen zich vol overgave op vogelbescherming. Hij werd benaderd door een veehouder die de gordijnen van de stal (stroken kunststof) wilde neerlaten omdat er slecht weer aankwam. Op de aandrijfstang die dat bedient bovenin de stal zaten al 16 nesten met jongen van huiszwaluw. Als de stang zou draaien zou dat het einde van de nesten zijn. "Ik heb de boer toegezegd te helpen zoeken naar een oplossing" meldt Jansen. "Hij heeft de gordijnen toen niet neergelaten, waarmee de nesten dat jaar waren gered".

160 meter planken

Boven de aandrijfstangen heeft de Vogelwerkgroep Achterhoek over een lengte van 160 meter planken aangebracht boven de stangen. De huiszwaluwen leken een voorkeur te hebben voor de zuidzijde van de stal en voor een witte ondergrond. De aangebrachte planken werden met waterverdunde witte muurverf geschilderd. Op de planken zijn 25 kunstnesten voor de huiszwaluwen gemonteerd. Al vroeg in mei toonden huiszwaluwen interesse en betrokken 22 stelletjes de nieuwe nog af te bouwen casco huiszwaluwnesten. Bij de boerderij is een poel met rivierklei die in de ogen van de vogels zeer geschikt was om de nesten af te bouwen.

Moderne stallen

Vogelbescherming Nederland was niet op de hoogte van het bouwen van nesten op de stangen in de stal. "De situatie is ontstaan door de constructie van de moderne stallen. Gezien de situatie in Cortenoever, waar een totaal ander biotoop met weinig nestgelegenheid voor de huiszwaluw is overgebleven is extra bescherming noodzakelijk. De zwaluwen zullen komend jaar zeker op dezelfde plek terugkeren" aldus Jansen.

Financiën

In oktober hebben de 'Oelewappers' de gemeente om een bijdrage gevraagd de maatregelen uit te voeren. Hoewel de Oelewappers zich niet uitlaten over de kosten geven ze aan dat het allemaal wel meeviel. "Vooral vrijwilligerswerk en wat materiaal". Vogelbescherming en de gemeente Brummen hebben het project gefinancierd.

Met de boerenorganisatie LTO is contact gelegd om te kijken of er elders situaties zijn die in 2020 opgelost moeten worden.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: