Logo brummensnieuws.nl

Ton minder voor bieb is complete afbraak

BRUMMEN - Als de bibliotheek 100.000 euro minder subsidie krijgt, is dat niet minder dan de totale afbraak van de voorziening. Dat zegt directeur Mirjam Wijers in een reactie op de Brummense Perspectiefnota 2020-2023, waarin het college een dergelijke de bezuiniging voorstelt vanaf 2021.

De bibliotheek Brummen-Voorst heeft jaarlijks 1,1 miljoen te besteden. Brummen draagt jaarlijks bijna 380.000 euro bij. Voorst (met maar één vestiging) 370.000 euro. De rest komt uit bijvoorbeeld landelijke of provinciale subsidiepotjes én uit contributie. Leden van bieb dragen ongeveer twee ton bij.

Mirjam Wijers: "In de perspectiefnota wordt gezegd dat de bezuiniging wellicht leidt tot de sluiting van één van de twee Brummense vestigingen. Hoe ze erbij komen dat dat een ton oplevert is mij een volstrekt raadsel. Ik heb dat nergens onderbouwd gezien. Maar stel dat we het filiaal in Eerbeek sluiten. Zullen de leden dan braaf vervolgens maar naar Brummen gaan? Sommigen, velen niet. En die zullen hun abonnement opzeggen. En let wel: die ledencontributies zijn goed voor 18 procent van onze omzet. Grappig overigens dat de gemeente zelf wel een kostbare nevenvestiging in Eerbeek noodzakelijk acht om haar burgers goede service te kunnen geven."

Wijers wijst erop dat de bibliotheek een plek is waar mensen ondersteund worden in hun ontwikkeling. "Dat is nota bene vastgelegd in een manifest van de Unesco. Daarin wordt gesteld dat zij de openbare bibliotheek beschouwt als een stuwende kracht op de weg naar educatie, cultuur en informatie en als een essentiële factor bij de bevordering van vrede en welbevinden van de burgers. We lenen boeken uit, maar bieden ook kennis en informatie aan. We bestrijden laag geletterdheid, leren mensen digitale vaardigheden aan, bieden workshops, zijn een ontmoetingsplaats. Sluit een filiaal en dan valt dit zeer belangrijke aanbod weg. Let wel: in Brummen is 29 procent van de inwoners lid van de bieb."

De forse bezuiniging steekt des te meer omdat al jaren stukje bij beetje wordt afgeknabbeld van de subsidie. Wijers: "En Brummen is al bepaald niet scheutig. De bijdrage per inwoner is iets meer dan 18 euro. Het gemiddelde landelijk gemiddelde ligt zes euro hoger.

Ze ziet geen andere mogelijkheden om de bezuiniging op te vangen. "Bezuinigen op de collectie? Op ons aanbod aan activiteiten? Wat blijft dan over?  Complete afbraak. Ik hoor dan wel eens ten gemeentehuize dat sommige van onze activiteiten doubleren met die van de Stichting Welzijn Brummen. Nou. Zeg maar: welke dan. Ik heb tot dusver geen antwoord gekregen op de vraag. En ik heb ze niet kunnen ontdekken." 

Meer berichten
 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: