Logo brummensnieuws.nl
Directeur Inge van den Berg
Directeur Inge van den Berg

De nieuwsgierigheid van het kind centraal

Directeur Inge van den Berg
Directeur Inge van den Berg

BRUMMEN - Directeur Inge van den Berg gaf 21 jaar les en deed verschillende projecten in het voortgezet onderwijs, onder meer op Terschelling en in Dieren. "Mijn hart lag bij het vmbo. Ik werkte vooral op de praktische leerpleinen van zorg & welzijn, met 4 groepen door elkaar, verschillende niveaus. Het principe van leren met en van elkaar ligt hieraan ten grondslag. Daar zag ik kinderen met prachtige kwaliteiten, die ergens onderweg toch vast zijn gelopen. In de onderwijsvernieuwing is dat ook steeds de vraag; hoe richten we ons onderwijs in zodat we jonge mensen opleiden die zich staande kunnen houden in een steeds veranderende maatschappij? 

Sinds september vorig jaar is zij directeur van basisschool Expeditie 24/7 aan de Meengatstraat in Brummen. Een heel bewuste keus. Inge: "Ik wilde na zoveel jaar graag terug naar de bron: het basisonderwijs dus. Je gaat niet meer tot je 18e naar school, het is 'een leven lang leren'. Dat ik hier kon gaan werken beschouw ik als een cadeautje. Want ik sta helemaal achter het onderwijsconcept".

En dat concept is 'unit onderwijs'. Leerlingen werken niet klassikaal, maar in kleine groepen. Ze leren de basisvaardigheden als taal en rekenen, maar een groot accent ligt op het behandelen van thema's, de zogeheten Kernconcepten. Daarbij wordt ingespeeld op de natuurlijke nieuwsgierigheid die elk kind bezit. In eigen tempo, maar wel volgens afspraken krijgt elke leerling de kans de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast is er veel aandacht voor bewegen. In de sporthal en het zwembad, maar ook door het maken van een wandeling naar het nabijgelegen voedselbos. Of zoals de laatste weken bij het kernconcept 'energie' het maken van een 'daily mile', een kwartiertje (hard)lopen voordat de lesdag begint.

Een en ander vertaalt zich fysiek in een schoolgebouw met diverse ruimten, maar zonder nadrukkelijke afscheidingswanden. Verspreid zijn groepjes leerlingen met onder meer rekenopdrachten bezig, schilderen of simpelweg spelen met constructiespeelgoed (de groepen 1 en 2). Er zijn drie units van 20 leerlingen waarin de acht groepen zijn verdeeld, maar interactie onderling is altijd mogelijk. Inge: "Het leren moet een expeditie zijn. De docent is meer een coach. Hij of zij begeleidt de leerlingen, stimuleert ze, bespreekt de doelen en de afspraken. Omdat we een kleine school zijn, zijn ook de groepen klein. We kunnen daarom elk kind goed individueel begeleiden." Ze is vol lof over de ouderparticipatie. "Deze school wordt gedragen door de kinderen, het team én de ouders. Dankzij de inzet van de laatste groep kunnen we er met grote regelmaat op uit trekken, hebben we gastsprekers, of ouders die een workshop begeleiden. Ouders bedenken dingen, organiseren ze en zorgen voor transport"

 Hoe moet een leerling van Expeditie 24/7 straks de school verlaten. Inge: "Ik zou zeggen als een jongere met zelfvertrouwen, toegerust met vaardigheden om 21ste eeuw aan te kunnen. Die ook nieuwsgierig blijft. Zich zal blijven afvragen: ik weet en kan dit nu. Maar welke mogelijkheden liggen er nog meer om mij verder te ontwikkelen? "

Meer berichten
 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: