Logo brummensnieuws.nl

Open dag archeologie De Hoven

De voorbereidingen voor de rondweg om Zutphen/De Hoven zijn in volle gang. Nog dit jaar zal worden gestart met de aanleg en als alles volgens planning verloopt zal het tracé in 2020 worden opengesteld. Voor het zover is wordt er eerst archeologisch onderzoek gedaan.

Rubicon Erfgoed organiseert woensdagmiddag 15 mei vanaf 12.30uur een open dag voor geïnteresseerden om mee te kijken met de archeologen van Econsultancy.

De westelijke rondweg om De Hoven wordt aangelegd vanaf de Wapsumsestraat en komt uit op het kruispunt Weg naar Voorst met de Tondensestraat. Beide punten zullen ontsloten worden door een rotonde. Bij de Baankstraat en de Kanonsdijk worden fietstunnels aangelegd in een ontwerp waarbij ze zoveel mogelijk op zullen gaan in het landschap.

De weg komt op Brummens- en Zutphens grondgebied te liggen.

Voor het archeologisch onderzoek van start kan gaan, zijn er al een aantal voorbereidingen getroffen. De munitie uit de Tweede Wereldoorlog is verwijderd en een grote berg zand aan de Baankstraat is ingepakt met folie. Dit om te voorkomen dat de beschermde oeverzwaluw zich gaat nestelen in dat zand. Tijdens het broedseizoen mogen deze vogels niet verstoord worden en kunnen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden.

Harry Pape-Luijten van Rubicon verteld dat de werkzaamheden op Brummens grondgebied inmiddels zijn afgerond. De verwachtingen over opgravingen in het Zutphense deel liggen hoger omdat het stroomgebied van de IJssel vroeger heel anders liep. Het zou kunnen dat er bebouwing, of zelfs bewoning is geweest.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het graven van 10 tot 15 proefsleuven. Deze zijn ongeveer 4 meter breed en zo'n 10 meter lang. De diepte is afhankelijk van de grondsoort die wordt aangetroffen, maar kan oplopen tot 2 meter.

Tijdens de open dag worden er meerdere rondleidingen verzorgd. Archeologen en explosievenspecialisten zullen daarbij vertellen over hun werk en laten zien wat er tot nu toe is opgegraven. Door het graven van de sleuven kan men ook onderzoeken hoe het landschap is opgebouwd.

Op 15 mei is iedereen welkom op de vindplaats ter hoogte van de Weg naar Voorst nummer 225.

De rondleidingen zijn om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Er wordt dringend verzocht om met de fiets te komen omdat er nauwelijks parkeergelegenheid is. Ook wordt aanbevolen om schoenen te dragen die vies mogen worden.

Meer berichten
 


De oplossing voor week 30:

CONCENTRATIEDe oplossing voor week 36: