Afbeelding

Laat schuurtje (papierfabriek) bij het huisje

Ingezonden

INGEZONDEN: Ja, mijnheer Leentvaar, vrijheid van meningsuiting is óók democratie. Ik vertel u éénmalig hoe een en ander tot stand is gekomen, waardoor ik misschien meer de mens zie, dan u en uw gewilde OEB (OnsEerbeekBrummen). Overigens het artikel van Jolanda Aantjes uit Hall over OEB is mij uit het hart gegrepen.

Mijn familie heeft in de jaren ’30- en ’40 geprobeerd zich te ontworstelen aan de armoede, opgelegd door de veenbazen en aardappelmeelfabrieken. Dat lukte! Ze begonnen een groente- en fruitzaak. Totdat in de beginjaren ’60 de supermarkten in ontwikkeling kwamen en de kleine ondernemer het brood uit de mond werd gestoten. Opgegroeid tussen het Fochterloër Veen en het Drents-Friese Wold stond de beheersbaarheid van natuur- en milieu al in mijn agenda. Eind 1960 kwam de gelegenheid om in Eerbeek mijn leven voort te zetten. Dat kon ik met een mooie carrière afsluiten. Ik paste mij aan, aan de Eerbeekse/Veluwse gewoonten, inclusief het dialect! Als sociaal-democraat wilde ik wat voor de mensheid doen en heb inmiddels 62 jaar vrijwilligerswerk achter de rug. Als OR-lid heb ik tweemaal economisch met ‘beide poten in het Veluwse zand’ gestaan. Dit vanwege dreigende sluitingen van een papierfabriek. Na gesprekken op gemeentelijk en provinciaal niveau en het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag, was het resultaat dat die papierfabriek 30 jaar later nóg produceert. Daarmee rekening houdend met de steeds maar ingewikkelder milieu-eisen, waarmee ik het van harte eens ben. Mijnheer Leentvaar, met ALLE RESPECT; uw beredenering over mijn menselijke visie is totaal ‘kwatsch’. U leest wat u WILT lezen, maar betreffende mijn visie over de mens, lees ik niets! Het gevoel zegt mij ook dat u een OEB-er bent dat voor een behoorlijk deel voorbij gaat aan wat een werknemer bij ontslag te verwerken krijgt, zowel financieel, psychisch als maatschappelijk. Daarbij vermoed ik dat u als geïmporteerde Dordrechtse Brummenaar nog nooit met ‘beide poten’ in de Eerbeekse papierindustrie heeft gestaan! Dus….laat het schuurtje bij het huisje.

Bruno de Vries, Eerbeek.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35