Afbeelding

Gemeenteraad neemt besluit over huishoudboekje 2024

Gemeentenieuws

GEMEENTE BRUMMEN - De Brummense gemeenteraad buigt zich op donderdag 9 november over de concept-programmabegroting 2024-2027. Dit document is door het college van burgemeester en wethouders voorbereid. Maar het is de gemeenteraad die als taak heeft de programmabegroting jaarlijks vast te stellen en daarmee de gemeentelijke koers aan te geven. De raadsvergadering over dit onderwerp gaat al in de middag van start, namelijk om 16.00 uur. De verwachte eindtijd is 23.00 uur. De vergadering is openbaar en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Ook is het live te volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep.

Na de presentatie van de conceptbegroting eind september, zijn de raadsleden begonnen om het document grondig te bestuderen en reacties te verzamelen uit de samenleving. Bijvoorbeeld tijdens het begrotingsforum van 26 oktober. Ook heeft de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld aan het college. Dit alles om te komen tot zorgvuldige besluitvorming op 9 november. 

Begrotingswijzing en 2e Burap

De begrotingsvergadering begint op 20 oktober om 16.00 uur. Naar verwachting in de loop van die avond stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast. Dit al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties). Bij het afronden van het begrotings-document deed zich nog een financiële tegenvaller voor. Dit had te maken met een onverwachte tariefstijging binnen de taakveld jeugd en Wmo. Om deze extra lasten goed op te kunnen vangen in het gemeentelijk huishoudboekje, doet het college hiervoor enkele voorstellen. Deze zijn opgenomen in een eerste begrotingswijzing. Ook hierover neemt de raad op 9 november een besluit. 

Naast de begroting voor volgend jaar en de eerste begrotingswijziging buigen de gemeenteraadsleden zich tijdens de begrotingsvergadering ook over de Tweede Bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2023. Met deze zogenoemde ‘2e Burap’ legt het college verantwoording af over de inhoudelijke maar vooral ook financiële situatie in het huidige begrotingsjaar. Tijdens het raadsforum op 26 oktober werd duidelijk dat dit onderwerp als hamerstuk op de agenda van 9 november komt. 

Vergaderstukken online

De agenda met de bijhorende stukken van de begrotingsvergadering van 9 november kunt u raadplegen op de pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Ook liggen er binnenkort exemplaren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Over de begroting is ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie te vinden. Deze pagina vindt u op de pagina www.brummen.nl/begroting. 

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33