Luchtopname overzicht FBE. Foto eigendom van FBE.
Luchtopname overzicht FBE. Foto eigendom van FBE.

Provinciale Staten akkoord met plannen FBE

Algemeen

ARNHEM/ EERBEEK – Provinciale Staten is akkoord met de plannen voor uitbreiding van de Eerbeeks fabriek Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Een meerderheid kon zich vinden in het voorstel van Gedeputeerde Staten. Dat betekent dat er ook groen licht is voor de aanleg van de nieuwe weg langs Het Haagje. Daarvoor moet wel de 125 jaar oude eik het veld ruimen.

Op voorstel van onder andere Volt moet wel het waterverbruik van fabriek worden beperkt. Met een pilotproject wordt getracht een methode te ontwikkelen om gebruikt water te reinigen en opnieuw te gebruiken waardoor aanzienlijk grondwater hoeft te worden opgepompt. Een meerderheid van de Staten vond dat te vrijblijvend geformuleerd. De angst bestaat dat als de waterrotonde niet slaagt, de waterpompen aan blijven. Een motie van onder andere Volt dwingt de fabriek nu om het waterverbruik af te bouwen. In 2030 moet het zijn teruggebracht naar het niveau van de situatie waarbij de waterrotonde operationeel zou zijn.

Onderzoek

Het plan voor FBE is de eerste stap in het project EerbeekLoenen 2030 dat de provincie samen met onder ander de gemeente Brummen oppakte nadat de Raad van State een streep zette door grote delen van het bestemmingsplan Eerbeek. Ook een nieuw logistiek centrum staat nog op de provinciale agenda. Dat plan is door de provincie in de wachtkamer gezet, nadat de Stora Enso aankondigde Eerbeekse fabriek De Hoop te sluiten. Op initiatief van onder andere SGP en BBB heeft Gedeputeerde Staten daarom opdracht gekregen een onderzoek te doen naar de stand van zaken van de papierindustrie in Eerbeek. Ze willen weten hoe de marktomstandigheden in de papierindustrie zijn. Ook willen de Staten en weten of die situatie de overige plannen in het dossier EerbeekLoenen2030 aangepast moeten worden. Gedeputeerde Vreugdenhil kon niet beloven dat dat onderzoek in het eerste kwartaal van 2024 al gereed is.

Participatie

Vanuit de Staten werd door verschillende partijen aangedrongen op verbeteren van de participatie. Inwoners, zo was de indruk, vonden dat ze onderdeel waren van een poppenkast, dat niet echt naar ze werd geluisterd of zelfs dat ze helemaal niet bij de plannen betrokken werden. Ook het feit dat al gronden waren aangekocht, maar dat dat bekend was gemaakt vonden statenleden vreemd. Klaas Bron was tijdens het bezoek van de Statenleden aan Eerbeek wel langs het terrein met allemaal auto’s gefietst, maar hij wist toen niet dat die op grond van de Provincie stonden. “Is die grond wel schoon en wat gebeurt er als nu nog vervuiling ontstaat,” vroeg hij zich af. Gedeputeerde Vreugdenhil kon hem geruststellen. Bodemonderzoek had uitgewezen dat de grond niet vervuild is.

Ook de plotselinge plaatsing van piketpaaltjes ter markering van het tracé werd als voorbeeld aangehaald. Volgens de gedeputeerde zijn die geplaatst door Liander. Eerder deze week liet een woordvoerder van Liander aan deze krant weten dat “deze piketpaaltjes niet van Liander zijn en we weten ook niet van wie wel”. Die quizvraag blijft dus vooralsnog onbeantwoord.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33