Afbeelding

Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024?

Algemeen

Gemeente kan voordeel doen met resultaten onderzoek Fietsersbond

GEMEENTE BRUMMEN - De landelijke Fietsersbond is onlangs een groot fietsonderzoek gestart, dat uiteindelijk leidt tot de verkiezing van beste fietsgemeente. Inwoners van alle Nederlandse gemeenten, ook Brummen, kunnen hieraan deelnemen. Het onderzoek biedt de mogelijkheid om een beeld te krijgen van het fietsklimaat in de gemeente. Gemeenten kunnen hiermee hun voordeel doen.

De verkiezing van de beste fietsgemeente is een manier om gemeenten met een goed fietsklimaat te belonen, schrijft de Fietsersbond. Veiligheid en zich onbezorgd door het verkeer kunnen bewegen, staat hierbij voorop. Elke twee jaar vraagt de bond de mening van duizenden fietsers. De enquête richt zich op de ervaringen en beleving van fietsers van alle leeftijden en gaat over alle vormen van fietsgebruik (recreatief, werk, van en naar school of sportclubs, boodschappen doen). Daarnaast is er aandacht voor het onderhoud van fietsroutes. Ook gaat het onderzoek over het fietsnetwerk en de infrastructuur. Is de route van A naar B logisch en is deze makkelijk te vinden of moet je veel omrijden? Tenslotte wordt gevraagd naar de kwaliteit van de verharding van fietspaden en of er voldoende stallingsmogelijkheden zijn. Deelnemers wordt ook de mogelijkheid geboden om knelpunten en suggesties voor verbeteringen te benoemen.

De Fietsersbond maakt voor de lokale afdelingen en provinciaal vertegenwoordigers een rapport waarin van elke gemeente de resultaten worden weergegeven. Gemeenten kunnen hiermee hun voordeel doen, aldus de Fietsersbond. Het gaat niet alleen om de vraag hoe hoog een gemeente op de ranglijst van beste fietsgemeente komt. De enquête levert vooral ook waardevolle informatie op. Waarmee zijn fietsers tevreden en waar zijn juist verbeteringen gewenst of noodzakelijk?

Lokale plannen

In de gemeente Brummen zijn meerdere plannen aan de orde die (in)direct te maken hebben met de positie van fietsers. Zo worden er lokale verkeerscirculatieplannen gemaakt en in regionaal verband wordt gekeken naar verbetering van het wegennet. Ook wil Brummen zich als Veluwse randgemeente manifesteren als een TOP-locatie (Toeristisch OpstapPunt). Voorzieningen voor fietsers spelen hierbij een grote rol.

Om voor de titel in aanmerking te komen moeten er vanuit elke gemeente wel minimaal 50 deelnemers zijn. Dat aantal is in Brummen nog niet gehaald. Tot 12 november is deelname nog mogelijk (fietersbond.nl/fietsgemeente). Iedereen, ook niet-leden, kan meedoen.

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33