Afbeelding ter illustratie.
Afbeelding ter illustratie.

Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst

Algemeen

Veel bewoners nemen maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast

GEMEENTE BRUMMEN - Het Brummense gemeentebestuur werkt aan een plan hoe er ingespeeld kan worden op de gevolgen van klimaatverandering (ook wel ‘klimaatadaptatie’ genoemd). Naar verwachting is dit uitvoeringsplan dit najaar gereed en worden de eerste projecten volgend jaar uitgevoerd. Het kan invloed hebben hoe de openbare ruimte in de gemeente er in de toekomst uit gaat zien.

Naast de rol die de overheid vervult, nemen veel bewoners nu al maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het onderzoeksbureau Moventum deed hiernaar in de zomermaanden onderzoek. Via het inwonerspanel ‘Brummen spreekt’ namen 670 inwoners hieraan deel. Het onderzoek richtte zich hoofdzakelijk op de bereidheid van de inwoners om bepaalde maatregelen te nemen, minder op wat men van de gemeente verwacht.

Vooral overlast door hitte en droogte

Ongeveer twee derde van de deelnemers aan het onderzoek gaven aan in meer of mindere mate overlast te ervaren vanwege hitte en/of droogte. Hitte raakt mensen persoonlijk het meest. Men slaapt er slechter door of er doen zich andere fysieke ongemakken voor. Overlast door hitte wordt zowel buitenshuis als binnenshuis in dezelfde mate ervaren. Velen wapenen zich hiertegen met zonnewering. Eén op de vijf doet dat door de aanschaf van airco.

Overlast door droogte manifesteert zich door verdroging van groen rondom huis en (dientengevolge) hoger water verbruik voor onder meer het besproeien van de tuin. Een aanzienlijk deel van de ondervraagden speelt hierop in door de regenpijpen af te koppelen en op eigen grond regenwater op te vangen, bijvoorbeeld in een regenton of de vijver.

Wateroverlast is voor betrekkelijk weinig mensen echt een punt. Als het zich voordoet gaat het vooral om overtollig regenwater in de straat of op wegen. Ook komen er dan weleens problemen voor met de afvoer via de riolering.

Veruit de meeste deelnemers aan het onderzoek hebben zelf maatregelen genomen tegen droogte, hitte of wateroverlast. In de meeste gevallen gaat het om ‘ingeburgerde’ maatregelen als zonnewering en aanpassingen in de tuin zoals wateropvang, minder bestrating en meer groen en bomen. Dit zijn ook de populairste maatregelen voor degenen die nog maatregelen willen nemen of nog iets extra’s willen doen. Een kwart van de deelnemers is niet van plan om (meer) maatregelen te nemen dan men al heeft gedaan.

Bijdragen aan kosten

Het onderzoek gaat niet in op de vraag of mensen zich in het algemeen zorgen maken over (de gevolgen) van klimaatverandering. Een enkele vraag brengt aan het licht of men wel of niet bereid is om meer belasting te betalen voor overheidsmaatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast. Een kwart zegt hierop ‘ja’, de overigen vinden dat het een taak is van de gemeente of het rijk. Door wie dergelijke overheidsmaatregelen uiteindelijk worden opgebracht, blijft in het midden.

Gemeentelijk programma

De gemeente komt met een eigen programma om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Als het aan de deelnemers aan het onderzoek ligt moet dan vooral gedacht worden aan meer groen en minder verharding en opvangen van regenwater in zogenaamde wadi’s. Wethouder Steven van de Graaf kondigde aan: ‘Het programma zal in detail beschrijven welke stappen de gemeente de komende jaren zal nemen om zich beter voor te bereiden op de veranderende klimaatomstandigheden. Bovendien zal het uitvoeringsprogramma aangeven wie welke rol op zich neemt en hoe de financiering wordt geregeld.’

Afbeelding
Waterschap Vallei en Veluwe zoekt nieuwe jeugdbestuurders! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Finale Hybride Dammen: Kleine foutjes grote problemen. Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Innovatiesubsidie leidt tot vernieuwend concept Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Gemeente, luister naar je inwoners! Ingezonden 1 dec., 09:00
Afbeelding
Eerbeek maakt zich klaar voor het Winter Weekend! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Midwinterwandeling: Een betoverende wandeling vol gezelligheid Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Brummense uitslag verkiezingen Tweede Kamer volgt landelijk beeld Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Campagne 'Stop geweld tegen vrouwen' van start: Reuversweerd oranje uitgelicht! Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Rubriek Pennenlikkers: Agave Kruissen Algemeen 1 dec., 09:00
Afbeelding
Oortveldruiters gaan weer oliebollen verkopen! Algemeen 30 nov., 16:11
Afbeelding
Kerstoptredens Popkoor Young Voices Algemeen 30 nov., 16:01
Afbeelding
Nieuwe taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Algemeen 30 nov., 11:01
Afbeelding
Drie-koren winterconcert Algemeen 30 nov., 10:47
Afbeelding
Kerstnachtdienst in Loenen Algemeen 30 nov., 10:33