Het betreffende terrein waar de Provincie sinds maart eigenaar van is. Bron: Google maps
Het betreffende terrein waar de Provincie sinds maart eigenaar van is. Bron: Google maps

Provincie kocht grond nabij Het Haagje

Algemeen

ARNHEM – De Provincie Gelderland heeft dit jaar twee percelen gekocht die aan weerszijde van de nieuwe ontsluitingsweg richting Folding Boxboard Eerbeek liggen. Tegenover Provinciale Staten verklaarde gedeputeerde Dirk Vreugdenhil dat het Provinciebestuur nog geen voorbereidende stappen voor het tracé heeft gedaan.

Sinds 6 juli 2023 is, volgens het kadaster, de Provincie Gelderland eigenaar van het perceel Coldenhovenseweg 68-70. Op deze plek is garagebedrijf Teunissen gevestigd. Volgens het kadaster is In maart 2023 de Provincie eigenaar geworden van een weiland aan de andere kan van de Wethouder Sanderstraat.

Woensdag benadrukte gedeputeerde Dirk Vreugdenhil tijdens een overleg met Statenleden dat nog geen voorbereidende stappen zijn gezet voor de nieuwe ontsluitingsweg langs Het Haagje. Dat plan is ter goedkeuring voorgelegd aan Provinciale Staten. Statenlid Anita van Iperen vroeg opheldering over de geruchten dat door de provincie een garagebedrijf zou zijn gekocht. “Er is echt, echt niks gedaan,” aldus de gedeputeerde.

Keuze

Een week eerder hadden omwonenden tijdens de hoorzitting hun zorgen al geuit. In verschillende bewoordingen legden ze de Statenleden uit dat ze weinig vertrouwen hebben in de wijze waarop met hun inbreng werd omgegaan. “De provincie heeft de keuze gemaakt en zo gebeurt het,” gaven ze de politici als boodschap mee. De buurtbewoners drongen er nogmaals op aan om voor een ander tracé te kiezen.

Oud-boswachter Herman Heskamp verbaasde zich over piketpaaltjes die aan weerszijden van het nieuwe tracé langs Het Haagje waren geplaatst. Hij trok het nut van de hoorzitting in twijfel omdat kennelijk alles al vaststond.

Naar aanleiding van de hoorzitting wilden diverse Statenleden ook graag weten of er al stappen waren gezet in het kader van het door Gedeputeerde Staten voorgelegde tracé. Volgens gedeputeerde Dirk Vreugdenhil blijken de piketpaaltjes daar toevallig te staan. “We hebben dat uitgezocht. Het blijkt te gaan om werkzaamheden aan het netwerk die Liander daar gaat uitvoeren,” legde hij de Statenleden uit. “Het heeft niets met dit project. We respecteren het proces met u in deze Staten.”

Noodzaak

Tijdens de bespreking van het plan waren er veel vragen over de inspraak, de afspraken die zijn gemaakt met de papierindustrie en over het feit of de noodzaak er wel is nu de industrie moeilijke tijden doormaakt. DirkVreugdenhil nam elke twijfel weg. Hij verwacht dat voor Folding Boxboard Eerbeek een gezonde toekomst in het verschiet ligt. “Het is een modern bedrijf dat ook forse investeringen gaat doen,”aldus de gedeputeerde. “Het maakt een product dat heel goed past in de omschakeling van plastic naar kartonnen verpakkingen.”

Oude eik

Voor de ruim 120 jaar oude eik ziet de gedeputeerde geen mogelijkheden om hem te behouden. “De kwaliteit van de eik is matig en de weg omleggen zou tot gevaarlijke verkeerssituatie leiden.” Oud-Boswachter Herman Heskamp bestrijdt het kwaliteitsoordeel over de boom. “Die eik overleeft nog wel drie generaties,” verwacht hij.

Verschillende partijen kondigden moties aan die de afspraken over wateronttrekking en de andere afspraken met de fabriek exacter vastleggen. Op 27 september zal Provinciale Staten een besluit nemen over het inpassingsplan. Dan komen ook de aangekondigde moties aan de orde.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35