Het terrein aan de Veldkantweg met de units voor Oekraïners is verder grotendeels nog onbebouwd.
Het terrein aan de Veldkantweg met de units voor Oekraïners is verder grotendeels nog onbebouwd.

Minder tijdelijke woningen dan beoogd

Algemeen

Gemeente nog in overleg met Veluwonen over flexwoningen in Eerbeek 

EERBEEK - De voltooiing van de bouw van enkele tientallen zogenaamde flexwoningen op het sportcomplex aan de Veldkantweg laat nog op zich wachten. Begin dit jaar werden hier 16 units voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Gelijktijdig werd aangekondigd dat er nog eens 32 flexwoningen zouden worden gebouwd. De gemeente startte hierover het overleg met Veluwonen. Het overleg hierover is nog gaande maar de uitkomst lijkt te zijn dat van het restant er nog hooguit 16 units worden geplaatst.

Het plan voor de flexwoningen dateert van eind vorig jaar. De gemeente moest toen naarstig op zoek naar een alternatief voor de ongeveer 60 Oekraïners die toen nog in het ABK-huis aan de Hallseweg verbleven. Deze konden daar nog tot april blijven wonen. De oplossing werd gevonden op het sportcomplex aan de Veldkantweg. Een deel hiervan werd al jaren niet meer gebruikt. De locatie was meteen beschikbaar, te meer omdat het gemeentegrond betrof. Bovendien ging het om een bouwplan voor maximaal 10 jaar. Vanwege die tijdelijkheid waren tijdrovende planologische procedures niet nodig. Volgens plan werden de eerste 16 units in hoog tempo geplaatst en konden de Oekraïners in april verhuizen.

De gemeente sprak in het raadsbesluit van eind vorig jaar nog van in totaal 48 tijdelijke woningen (later afgezwakt tot ‘maximaal’), waarvan er 32 ‘bij voorkeur direct aansluitend’ op de realisatie van de eerste 16 units zouden worden gerealiseerd. De gemeente had voor het toekomstig beheer en exploitatie het oog laten vallen op Veluwonen. Deze zou ook een deel van het project moeten meefinancieren, aldus het raadsbesluit. Het overleg met Veluwonen hierover was weliswaar gestart, maar van afspraken was toen nog geen sprake. De gemeente verwachtte ‘dat met Veluwonen al in begin 2023 goede afspraken gemaakt kunnen worden en daarmee het gehele terrein in één keer bouw- en woonrijp kunnen maken.’ In deze fase werd met belanghebbenden (omwonenden, gebruikers sportpark) al een inrichtingsplan besproken, gebaseerd op 48 wooneenheden. Reacties van omwonenden leidde begin dit jaar tot aanpassing van het inrichtingsplan.

Realisatie de tweede fase van het plan laat echter op zich wachten. Afgezien van de 16 woningen voor Oekraïners ligt het terrein er nog verlaten bij. Woordvoerders van de gemeente en van Veluwonen laten weten dat het overleg nog gaande is en dat dit najaar een concreet plan wordt verwacht.

Inmiddels is wel duidelijk dat van de beoogde 32 nog te plaatsen units er hooguit 16 worden gerealiseerd. Veluwonen neemt dit voor haar rekening, die ook de reeds geplaatste units voor Oekraïners overneemt. Dat bleek onlangs tijdens een presentatie voor gemeenteraadsleden. Op een vraag van één van de raadsleden zei Wethouder Timmer dat vanwege financiële redenen minder woningen worden geplaatst dan de 48 die mogelijk zijn op deze locatie. Als verklaring liet zij weten dat Veluwonen zich ‘vanwege de onrendabele top’ niet meer flexwoningen kan veroorloven. Om welke investering het gaat, is niet duidelijk.

De flexwoningen zijn bestemd voor mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Hierbij kan worden gedacht aan starters op de woningmarkt (met name Eerbeekse jongeren) en mensen die vanwege privéomstandigheden (bijvoorbeeld echtscheiding) met spoed een woning nodig hebben. Betrokkenen krijgen een tijdelijk huurcontract en worden geacht zo snel mogelijk door te stromen naar een reguliere woning. De gemeente is ook in Brummen is op zoek naar mogelijkheden voor flexwoningen.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35