Heel klein rechtsvoor een oranje InLandseEik piketpaaltje.
Heel klein rechtsvoor een oranje InLandseEik piketpaaltje.

Bewoners zien piketpaaltjes langs Het Haagje al staan

Algemeen

BRUMMEN – “Maandag zag ik dat de piketpaaltjes voor het hele tracé van de nieuwe weg al geslagen zijn. Wat moet ik hier dan?” Oud-boswachter Herman Heskamp zette woensdagavond tijdens de eerste vijf minuten van de hoorzitting van Provinciale Staten over het inpassingsplan Folding Boxvoard Eerbeek de toon. “Ik kijk hier gewoon naar een poppenkast.”

Heskamp was niet de enige inspreker die de naar Brummen afgereisde Gelderse Statenleden lieten weten dat ze van de inspraak geen hoge hoed op hadden. “Natuurlijk, we mogen ons verhaal vertellen, maar alle argumenten worden van tafel geveegd. De keuze is, was en blijft voor de provincie de weg langs Het Haagje.”

De bewoners van de buurt hadden alles gedaan om met de leden van Provinciale Staten in contact te komen. Ze hadden ze uitgenodigd om naar “hun” buurt te komen. Het Journaal was geweest. Verschillende media hadden hun bezwaren tegen dit plan opgetekend, maar volksvertegenwoordigers hadden ze niet gezien.

Pas afgelopen woensdag om half zeven mochten ze in vijf minuten hun zegje doen. De Provinciale statenleden trokken eerder die dag in restaurant De Korenmolen in Eerbeek een presentatie door de projectmanager. Vervolgens stapte het gezelschap op de fiets voor een tocht langs het projectgebied met een ontmoeting en, volgens de agenda, “dialoog met de partners”. Even langsgaan bij de verbolgen bewoners van Het Haagje paste kennelijk niet in dat plan. Die mochten na het eten (voor de Statenleden in de Korenmolen) in de Brummense raadzaal hun zegje doen.

125 jaar oude eik

Heskamp schilderde daar het verhaal van de 125 jaar oude meerstammige inlandse eik die voor de weg het veld moet ruimen. “Met zijn ouderdom biedt hij plaats voor meer dan vierhonderd soorten insecten, vogels, eekhoorns en andere diersoorten. Om zijn gehele ecosysteem te compenseren moet je 1250 jonge bomen, dus een heel bos, planten met een kroon van een vierkante meter,” aldus de oud boswachter. “Kosten per boom 200 euro, totaal dus een kwart miljoen euro. Dat gaat niet gebeuren. Ergens elders in de provincie zal wel ter compensatie een klein boompje worden geplant.”

Andere insprekers drukten de Statenleden op het hart om te wachten met een besluit. “Papierfabriek De Hoop gaat sluiten en ook de machines bij Papierfabriek Folding Boxboard staan veel stil.”

Onderzoek

Kern van de meeste bezwaren betreffen het opofferen van groen in de buurt voor asfalt. Reinout Keesmaat betoogde dat het belang van groen meer en meer wetenschappelijk wordt aangetoond. “Groen in nabijheid van wonen is bewezen essentieel voor het welzijn van de mensen. Echter u besluit van een groen wandelrondje aan de rand van de woningen driekwart weg te halen. Doelen die het Rijk stelt voor klimaat adaptief bouwen worden hiermee niet gehaald. […] Het is onzin dan te zeggen dat de situatie verbeterd op gebied van landschapsbeleving, ruimtelijke kwaliteit, ecologie en biodiversiteit! Er rijden honderden vrachtauto’s als dit doorgaat.”

Oud-boswachter Herman Heskamp vestigt zijn hoop vooralsnog op de gemeente Brummen. In het onlangs gepresenteerde “Programma Groen” verwoordt de gemeente dat grote monumentale bomen behouden worden. Een kapvergunning verlenen voor deze eik. Past niet in dat plan.

In de vergadering van Provinciale Staten volgt op 13 september over het inpassingsplan het eerste politieke debat. In de vergadering van 27 september nemen de Statenleden een definitief besluit.

Afbeelding
Wordt Brummen beste fietsgemeente 2024? Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Sfeervol afscheid Stichting MET Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Kinderen in actie tegen sluipverkeer Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Keuzes maken in onzekere tijden? Ingezonden 22 sep., 08:00
Afbeelding
FBE heeft vertrouwen in duurzame toekomst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Duurzame lieverdjes Columns 22 sep., 08:00
Afbeelding
Bas Jansen Groente en Fruit gaat stoppen Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Gemeentelijk plan klimaatadaptatie op komst Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
'Zondagochtendverhaal' Algemeen 22 sep., 08:00
Afbeelding
Baasje gezocht voor kittens Algemeen 21 sep., 18:15
Afbeelding
Uitslag kruisjassen vv Oeken 20 september Algemeen 21 sep., 18:11
Afbeelding
Doe mee aan het regionale onderzoek naar koopgedrag Gemeentenieuws 21 sep., 16:41
Afbeelding
Drie fora als voorbereiding op raadsvergadering 12 oktober Gemeentenieuws 21 sep., 16:40
Afbeelding
Popkoor Young Voices treedt op Algemeen 21 sep., 14:35