Afbeelding

Ouder-leerling-wisselochtend bij het Rhedens Rozendaal

woensdag 27 september 2023 0:00

REGIO - Woensdag 27 september aanstaande organiseert Het Rhedens Rozendaal een  ouder-leerling-wisselochtend. Ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1 mogen die ochtend de plaats van hun kind innemen. Dit kan voor één lesuur, een aantal lesuren of gedurende de hele ochtend. Tijdens deze ochtend maken ouders op een bijzondere manier kennis met de dagelijkse schoolpraktijk. 

Op de ouder-leerling-wisselochtend stap je als ouder letterlijk een dag in de schoenen van je kind. In elke les is één persoon aanwezig: één van beide ouders of de leerling zelf. Er zit dus een mengeling van leerlingen en ouders in de klas.

Schoolwerk hoort erbij

Het is een gewone schooldag, dat betekent dat het schoolwerk is gemaakt, bij voorkeur door de ouder of leerling die meedoet. Er wordt gebruik gemaakt van de studieplanner. Aan het eind van de les worden zo nodig afspraken gemaakt over toetsen en wordt schoolwerk opgegeven. Degene die in de les aanwezig is, noteert dat. Uiteraard gelden op deze ochtend ook de normale schoolregels: te laat zijn bijvoorbeeld, betekent een briefje halen bij de receptie. Na afloop overleggen ouders met hun kinderen over de lessen die zijn overgenomen, zodat de leerling vervolgens weer goed voorbereid op school komt.

Kennis vergaren en toepassen
Ook tijdens de ouder-leerling wisselochtend is het belangrijkste doel kennis vergaren en toepassen. Door verschillende docenten en verschillende opdrachten, ontwikkelen onze leerlingen kennis en ideeën en leren zij om buiten de geijkte kaders te denken. Deelnemende ouders zullen dit ervaren in samenwerking met medeleerlingen en met de docenten.

Mooie verhalen
Na de ouder-leerling-wisselochtend weten ouders een stuk beter hoe het reilt en zeilt op school, bij wie hun kind zoal in de klas zit en waar of met wie zij pauzeren. Schoolverhalen waarmee de leerling thuiskomt, krijgen zo een extra dimensie.