Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Plastic soup?

zaterdag 27 juni 10:00 uur

INGEZONDEN - Plastic Soup in Eerbeek? Voorlopig ligt Eerbeek niet aan zee, maar ook ons zwerfafval komt uiteindelijk in de plastic soep terecht. Voor een deel tenminste. Het andere deel is voor die tijd als in de natuur terecht gekomen, doordat dieren plastic eten. Of doordat microdeeltje plastic in de bodem worden opgenomen. Dit is niet alleen problematisch voor het milieu, maar ook voor onze eigen gezondheid. De microdeeltjes komen in onze ecologische (voedsel)keten terecht en ook ons lichaam is daar niet tegen bestand.

 In Brummen bestaat al een vrijwilligersgroep Brummentegenzwerfvuil, die maandelijks zwerfvuil opruimen. Wij gaan acties houden om hiervoor de aandacht ook in Eerbeek op dit probleem te vestigen en een soortgelijke groep ook in Eerbeek te vormen. Naast zwerfvuil opruimen willen we ook kijken waar we kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.

 Nu gaan we in Eerbeek met de vrijwilligersgroep van start om periodiek zwerfvuil op te ruimen. Heb jij meer ideeën voor Eerbeek Schoon, meld je aan. Nog mooier als je komt helpen. Als je mee wilt doen,  meld je dan nu aan bij eerbeek_schoon@outlook.com of zoek onze Facebook pagina op. Nadat er vorig jaar in Eerbeek acties waren bij de world cleanup day gaan we nu verder. 27 juni starten wij 10.00 uur met zwerfvuil opruimen rond De Boele. Het evenement staat ook op Facebook. Kom ons helpen en houdt Eerbeek Schoon!

 Het team van Eerbeek Schoon.


deel deze activiteit

 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: