Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Zes raadsvoorstellen op agenda gecombineerd raadsforum

woensdag 4 december 20:00 uur

BRUMMEN – Op woensdagavond 4 december komt de gemeenteraad weer bijeen om de besluitvormende raadsvergadering van 19 december voor te bereiden. Omdat het aantal raadsvoorstellen beperkt is, namelijk zes, vindt er op woensdagavond 4 december e´e´n gecombineerd raadsforum plaats voor de thema's ruimte, samenleving, bestuur en financie¨n. Iedereen is van harte welkom om het forum bij te wonen. De bijeenkomst is in de raadszaal van het gemeentehuis in Brummen en begint om 20.00 uur.

Ee´n van de zes inhoudelijke onderwerpen is het voorstel om een bestemmingsplan te wijzigen om een deel van het fietspad aan het Hallsepad te verleggen. Een ander raadsvoorstel gaat over enkele regelingen in het sociale domein, namelijk de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Het college stelt de raad voor deze geactualiseerde regelingen op te nemen in e´e´n zogenoemde verzamelverordening. Ook buigen de raadsleden zich over een voorstel om het beleid gericht op inwoners met een laag inkomen (minima) en schuldhulpverlening te actualiseren. Bij deze actualisatie wordt rekening gehouden met de invoering van de Voorzieningenwijzer in de periode 2020-2023.

De drie andere voorstellen die aan bod komen hebben een meer formele status. Zo wordt de raad gevraagd in te stemmen met de voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst met de Rekenkamercommissie Brummen-Voorst. Ook de herbenoeming van de voorzitter van de rekenkamercommissie staat op de agenda. Het vijfde en laatste raadsvoorstel gaat over het verlengen van het contract met de gemeenteaccountant voor volgend jaar.

Vaste agendapunten

Een raadsforum bevat ook enkele vaste agendapunten. Denk hierbij aan de mogelijkheid van inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat, de informatieverstrekking door de portefeuillehouders en de algemene vragenronde. Ook staat de lijst van ingekomen en te verzenden stukken op de agenda.

Meepraten? Dat kan!

Als inwoner kunt u meepraten tijdens het forum. Dit kan over onderwerpen of voorstellen die op de agenda staan. Maar ook kunt u een onderwerp aan de orde stellen dat niet op de agenda van het forum staat. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten? Geef dit dan vooraf door aan de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (0575) 56 85 31.


deel deze activiteit

 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: