Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Formateur Van der Kolk praat raad bij over coalitievorming

donderdag 17 oktober 19:15 t/m 19:45 uur

BRUMMEN/ EERBEEK - Voorafgaande aan de besluitvormende vergadering op donderdagavond 17 oktober wordt de Brummense gemeenteraad bijgepraat over het tot nu toe gevoerde proces van de coalitiebesprekingen tussen de fracties van de PvdA, GroenLinks, CDA en D66. Deze toelichting wordt verstrekt door de eerder deze week benoemde formateur mevrouw Annelies van der Kolk. De informatieve bijeenkomst begint om 19.15 uur en duurt naar verwachting tot 19.45 uur. Geïnteresseerden kunnen deze openbare bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis (als toehoorder) bijwonen.

Tijdens de informele raadsvergadering praat de formateur de raadsleden niet alleen bij over het proces, ook is er gelegenheid voor de raadsfracties om de formateur nog suggesties voor het vervolg van de coalitiebesprekingen mee te geven. Ook wil de formateur weten welke competenties raadsleden belangrijk vinden als het gaat om de functie van wethouder. PvdA, GroenLinks, CDA en D66 hebben het voornemen samen een nieuwe coalitie te vormen. Zij zijn van mening dat de huidige coalitie op dit moment op onvoldoende breed draagvlak in de gemeenteraad kan rekenen

Met begeleiding van de formateur werken de vier partijen aan een nieuw coalitieakkoord, dat het bestaande akkoord uit 2018 als uitgangspunt heeft. De vier partijen hebben de hoop uitgesproken dat het formatieproces in november zal worden afgerond.

Dezelfde avond begint om 20.00 uur de reguliere maandelijkse besluitvormende raadsvergadering. De agenda van de raadsbijeenkomst op 17 oktober vindt u op de website www.brummen.nl/gemeenteraad.


deel deze activiteit

 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: