Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Vier voorstellen over vergadertafel gemeenteraad

donderdag 17 oktober 20:00 uur

BRUMMEN/ EERBEEK - Op donderdag 17 oktober komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Er staan ditmaal vier voorstellen op de agenda. De raadsvergadering is openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom. Inspreken tijdens de vergadering is niet mogelijk. Dit kan tijdens de raadsfora.

Op de agenda staan enkele vaste punten, zoals een lijst van ingekomen stukken. Drie voorstellen zijn een 'hamerstuk'. Over zo'n voorstel zijn de partijen het tijdens het raadsforum al eens. Ze gaan er daarom waarschijnlijk niet meer over in gesprek. Het gaat om het voorstel om een nieuwe winkeltijdenverordening vast te stellen, de vaststelling van een bestemmingsplan voor het perceel Voorstondensestraat 14 in Hall en het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019.

Over een ander voorstel gaan de raadsleden wel met elkaar in gesprek. Daarna nemen ze een besluit. Het gaat om het besluit om de Algemene Subsidieverordening te wijzigen. Dit is nodig vanwege ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechterlijke uitspraken (jurisprudentie). Dit voorstel past ook in de afspraak om in 2019 en 2020 de gemeentelijke regels voor subsidie- verstrekkingen onder de loep te nemen. De algemene subsidieverordening (ASV) is hierbij een belangrijk kader. Regelingen die onder de subsidieverordening vallen, worden ook binnenkort aangepast.

Meer informatie

U vindt binnenkort de vergaderstukken op www.brummen.nl/gemeenteraad. Wilt u ze liever op papier lezen? Dan kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis in Brummen en bij het Eerbeekse Servicepunt. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij het overheidsinformatiepunt in de bibliotheek in Brummen en Eerbeek.


deel deze activiteit

 


Week 21

SCHIEREILANDDe oplossing voor week 9: