Logo brummensnieuws.nl
  • Alles

Wereld-armoededag bij 'Onze DROOM'

donderdag 17 oktober 12:00 t/m 15:00 uur

BRUMMEN – Op 17 oktober wordt wereldwijd aandacht besteed aan de Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Ook hier is, onder ons, veel (verborgen) armoede. Onze DROOM organiseert op 17 oktober samen met EAPN (Europees Anti Armoede Netwerk) een workshop, van 12.00-15.00 uur aan de Meidoornlaan 18 b, in Brummen. Iedereen is welkom!

Op 17 oktober wordt er eerst samen soep gegeten en zal Jo Bothmer van EAPN Nederland een korte inleiding houden. Daarna stappen de deelnemers symbolisch over de armoedegrens en gaan de deelnemers in groepen praten over het thema: "Zichtbaar worden." Met als uitgangspunt: hoe maken we verborgen armoede zichtbaar?, Hoe kunnen we mensen in armoede ondersteunen?, hoe helpt Onze DROOM sociale uitsluiting te voorkomen?, Hoe herkennen we iemand die hulp nodig heeft? En Hoe creëren we de stap naar participatie?

Sonja Leemkuil van Onze DROOM is sinds 2012 actief in de Europese Armoedebeweging, die o.a. de Europese Commissie adviseert over armoedebestrijding en Europawijd ervaringen uitwisselt om armoede zichtbaar te maken en te bestrijden.

Op 18 en 19 november is er in Brussel een uitwisseling vanuit 30 Europese landen door ruim honderd mensen die in armoede leven.

Carry Nijland van Onze DROOM is uitgenodigd om als één van de ervaringsdeskundigen aanwezig te zijn. Carry Nijland: "Zowel in mijn eigen leven als in situaties om mij heen heb ik ervaren, dat armoede: geldgebrek, soms slechte huisvesting, geen geld voor kleding of opleiding, al gauw ontmoedigend werkt. Het belemmert de opbloei van mensen en draag bij aan vormen van zelfverwaarlozing en somberheid. Mensen komen niet meer onder de mensen: sociale uitsluiting is dan een feit. Daarvan zal ik getuigen in Brussel en vooral ook over wat mensen tegenhoudt om goede oplossingen te vinden." Allen die dit onderwerp ter harte gaat worden uitgenodigd op 17 oktober. Wel graag aanmelden, zodat er genoeg soep is: st.onzedroom@gmail.com of 06-10658315.


deel deze activiteit

 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: