Logo brummensnieuws.nl
  • Alles
  • (1)
    Evenement

Praat u mee over de concept-programmabegroting 2020?

donderdag 10 oktober 19:00 uur

BRUMMEN/ EERBEEK - Hoe zit het met de inkomsten en uitgaven van de gemeente Brummen? Deze vraag staat centraal tijdens een speciaal forum op donderdagavond

10 oktober 19: 00 uur in de raadzaal van het Brummense gemeentehuis. Iedereen kan dan reageren op de concept- programmabegroting voor het jaar 2020; het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen. Ook buigt het forum zich over de tweede bestuursrapportage over het lopende begrotingsjaar 2019. Het forum vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Brummen en begint om 19.00 uur.

Op weg naar de begroting 2020...

In de programmabegroting staat voor welke activiteiten en doelstellingen de gemeente geld beschikbaar stelt. Het is de taak van de gemeenteraad als hoogste orgaan binnen een gemeente om de begroting vast te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven mee te praten en in te spreken, vindt eerst een forumbijeenkomst plaats. Vanzelfsprekend hebben de raadsleden dan ook alle gelegenheid om de leden van het college vragen te stellen. Vervolgens brandt tijdens de begrotingsraad op donderdag 31 oktober het echte debat los. Deze raadsvergadering begint die dag al om 16.00 uur in de raadzaal. Naar verwachting stelt de raad dan op het eind van die avond de programmabegroting, al dan niet met wijzigingsvoorstellen (amendementen) en opdrachten aan het college (moties) vast.

Meepraten? Dat kan!

Als inwoner kunt u meepraten tijdens de fora. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om mee te praten, dan is het verstandig dit vooraf te melden bij de griffie van de gemeenteraad. Deze is bereikbaar via mailadres griffie@brummen.nl en het telefoonnummer (0575) 56 85 97.

Stukken

De agenda met de bijhorende stukken van de fora kunt u raadplegen op de speciale pagina van de gemeenteraad op de gemeentelijke website www.brummen.nl. Ook liggen er exemplaren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek en het overheidsinformatiepunt in de beide bibliotheken. Over de concept-programmabegroting is er overigens ook een aparte pagina met veel (achtergrond)informatie. Deze pagina vindt u op de startpagina van www.brummen.nl bij het kopje 'Begroting 2020'.


deel deze activiteit

 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: